TelDersom Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TelDersom[ <Vilkår>, <Liste> ]
Tel kor mange element i lista som oppfyller vilkåret.
Døme:
  • TelDersom[x < 3, {1, 2, 3, 4, 5}] gjev "2".
  • TelDersom[x < 3, A1:A10], der A1:A10 er ei rekke av celler i reknearket, tel alle cellene som har verdiar lågare enn "3".
Merk: For lister med tal kan vilkårlege vilkår verte brukt. For lister med andre objekt kan berre vilkår på forma x==konstant eller x!=konstant verte brukt.
© 2021 International GeoGebra Institute