Tangent Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Tangent[ <Punkt>, <Kjeglesnitt> ]
Lagar alle tangentane til kjeglesnittet som går gjennom punktet.
Tangent[ <Punkt A>, <Funksjon> ]
Lagar tangenten til funksjonen for x = x(A).
Merk: x(A) er x-koordinaten til punktet A.
Tangent[ <Punkt på kurve>, <Kurve> ]
Lagar tangenten til kurva i det gjevne punktet.
Tangent[ <Tal a>, <Funksjon> ]
Lagar tangenten til funksjonen for x = a.
Tangent[ <Linje>, <Kjeglesnitt> ]
Lagar alle tangentane til kjeglesnittet som er parallelle med den gjevne linja (eller linjestykket).
Tangent[ <Sirkel>, <Sirkel> ]
Lagar dei tangentane som er felles for dei to sirklane (opp til 4).
Merk: Sjå også verktøyet Tool Tangents.gif Tangentar.
© 2021 International GeoGebra Institute