Sxy Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Sxy[ <Liste med punkt> ]
Finn den statistiske storleiken \sum xy - \frac{(\sum x) (\sum y)}{n} frå x- og y-koordinatane til punkta i lista.
Sxy[ <Liste med tal>, <Liste med tal> ]
Finn den statistiske storleiken \sum xy - \frac{(\sum x) (\sum y)}{n} frå tala i dei to listene.
Merk: Sjå også kommandoane Sxx og Syy.
© 2021 International GeoGebra Institute