Sum Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Sum[ <Liste> ]
Finn summen av alle elementa i lista.
Døme:
 • Sum[{1, 2, 3}] gjev talet 6.
 • Sum[{x^2, x^3}] gjev f(x) = x2 + x3.
 • Sum[Følge[i, i, 1, 100]] gjev talet 5050.
 • Sum[{(1, 2), (2, 3)}] gjev punktet (3, 5).
 • Sum[{(1, 2), 3}] gjev punktet (4, 2).
 • Sum[{"a", "b", "c"}] gjev teksten "abc".
Sum[ <Liste>, <Tal på element n> ]
Finn summen av dei n første elementa i lista.
Døme: Sum[{1, 2, 3, 4, 5, 6}, 4] gjev talet 10.
Sum[ <Liste L>, <Liste med frekvensar F> ]
Finn summen av alle tala i L når talet på kvart element i L er gjeve av det samsvarande elementet i F.
Merk:
 • Kommandoen fungerer for tall, punkt, vektorar, tekst og funksjonar.
 • Sjå også verktøyet Tool Sum.gif Sum i reknearket.


CAS-delen

Sum[ <Liste> ]
Finn summen av alle elementa i lista.
Døme:
 • Sum[{1, 2, 3}] gjev 6.
 • Sum[{a, b, c}] gjev a + b + c.
Sum[ <Uttrykk>, <Variabel>, <Startverdi>, <Sluttverdi> ]
Finn summen \sum_{t=s}^{e}f(t). Sluttverdien kan vere uendeleg.
Døme:
 • Sum[i^2, i, 1, 3] gjev 14.
 • Sum[r^i, i, 0, n] gjev \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.
 • Sum[(1/3)^i, i, 0, inf] gjev \frac{3}{2}.
© 2021 International GeoGebra Institute