SumKvadratavvik Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


SumKvadratavvik[ <Liste med punkt>, <Funksjon> ]
Finn summen av kvadratavvik, SSE, mellom y-koordinatane til punkta i lista og verdien til funksjonen for x-koordinatane til punkta i lista.
Døme: Dersom vu har ei liste med punkt L={A, B, C, D, E} og funksjonane f(x)=RegPoly[L, 1] og g(x)=RegPoly[L, 2], så vil det vere den funksjonen som har lågast kvadratavvik som gjev den beste kurvetilpassinga. Ein må altså samanlikne sse_f=SumKvadratavvik[L, f] og sse_g=SumKvadratavvik[L, g].
© 2021 International GeoGebra Institute