Stigning Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Stigning[ <Linje> ]
Finn stigningstalet til den gjevne linja. For ei linje ax + by = c er stigningstalet gjeve av -\frac{a}{b}.
Merk: Kommandoen tiknar også opp ein trekant som illustrerer stigninga. Storleik og stil på trekanten kan verte endra under fana Stil i dialogboksen Eigenskapar som du åpnar ved å høgreklikke på trekanten.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Slope.gif Stigning.
© 2021 International GeoGebra Institute