Skalarprodukt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Denne kommandoen er tilgjengeleg berre i CAS-delen.


Skalarprodukt[ <Vektor u>, <Vektor v> ]
Finn skalarproduktet (også kalt prikkproduktet eller indreproduktet) av vektorane u og v.
Døme:
Skalarprodukt[{1, 3, 2}, {0, 3, -2}] gjev 5, som er skalarproduktet av {1, 3, 2} og {0, 3, -2}.
Vektorane kan også innehalde udefinerte variablar. Kommandoen gjev då eit uttrykk for skalarproduktet.
Døme:
Skalarprodukt[{a, b, c}, {d, e, f}] gjev ad + be + cf.
Merk: Sjå også kommandoen Skalarprodukt.
© 2021 International GeoGebra Institute