Sirkelboge definert ved sentrum, radius og punkt Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Lagar ein sirkelboge ved at du først vel eit sentrumspunkt M, så eit startpunkt A for bogen og til slutt eit punkt B som spesifiserer lengda på bogen.

Merk: Punkt A ligg alltid på sirkelbogen, noko punkt B ikkje treng å gjere.
Merk: Sjå også kommandoen Sirkelboge.
© 2021 International GeoGebra Institute