Set inn Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Verktøyet kan kun verte brukt i CAS-delen.

Skriv inn uttrykket og vel verktøyet frå verktøylinja. Du får då opp ein dialogboks der du kan velje kva du vil sette inn for dei ulike variablane.

Merk: Sjå også kommandoen BytUt.
© 2021 International GeoGebra Institute