Sektor Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Sektor[ <Kjeglesnitt>, <Punkt A>, <Punkt B> ]
Gjev sektoren mellom punkta A og B på kjeglesnittet.
Merk: Kommandoen kan berre verte brukt for sirklar og ellipser.
Sektor[ <Kjeglesnitt>, <Tal t1>, <Tal t2> ]
Gjev sektorten mellom dei to parameterverdiane t1 og t2 på kjeglesnittet.
Merk: Dette gjeld for kjeglesnitt med følgjande parameterform:
  • Sirkel: (r cos(t), r sin(t)) der r er sirkelens radius.
  • Ellipse: (a cos(t), b sin(t)) der a og b er lengdene til dei to aksane til ellipsa.
© 2021 International GeoGebra Institute