Redigeringsmeny

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Menu Undo.png Angre

Tastatursnarvegar: Ctrl + Z (MacOS: Cmd + Z)
Dette menyvalet let deg angre aktivitet steg for steg.
Merk: Du kan også bruke Menu Undo.png angreknappen til høgre for verktøylinja.

Menu Redo.png Gjenopprett

Tastatursnarvegar: Ctrl + Y (MacOS: Cmd + Shift + Z)
Dette menyvalet let deg gjenopprette aktivitet som tidligere har vorte angra.
Merk: Du kan også bruke Menu Redo.png gjenopprettknappen til høgre for verktøylinja.

Kopier

Tastatursnarvegar: Ctrl + C (MacOS: Cmd + C)
Dette menyvalet let deg kopiere det som er vald til utklippstavla, t.d. eit punkt, ei linje eller ein variabel.

Lim inn

Tastatursnarvegar: Ctrl + V (MacOS: Cmd + V)
Dette menyvalet let deg lime inn det som er på utklippstavla.

Menu Copy.png Kopier grafikkfeltet til utklippstavla

Tastatursnarvegar: Ctrl + Shift + C (MacOS: Cmd + Shift + C)
Dette menyvalet kopierer grafikkfeltet til datamaskina si utklippstavle. Etterpå kan du enkelt lime dette bildet inn i andre dokument (t.d. eit tekstbehandlingsdokument).

Menu Properties Gear.png Object Properties…

Tastatursnarvegar: Ctrl + E (MacOS: Cmd + E)
Dette menyvalet opnar Eigenskapar som let deg endre eigenskapane til alle objekta du jobbar med.

Vel alt

Tastatursnarvegar: Ctrl + A (MacOS: Cmd + A)
Dette menyvalet let deg velje alle objekt som vert brukt i konstruksjonen.

Vel dette laget

Tastatursnarvegar: Ctrl + L (MacOS: Cmd + L)
Dette menyvalet let deg velje alle objekt som er på same lag som eit vald objekt.
Merk: Du må vele eit objekt som ligg på ønska lag før du bruker dette menyvalet.

Vel sluttobjekt

Tastatursnarvegar: Ctrl + Shift + J (MacOS: Cmd + Shift + J)
Dette menyvalet let deg velje alle objekter som er avhengige av det valde objektet.
Merk:
  • Du må velje eit overordna objekt før du bruker dette menyvalet.
  • Du kan lage dine eigne verktøy også. Startobjekt er grunnlaget for verktøyet, mens sluttobjekt er resultatet av verktøyet.
Døme: E linje gjennom to punkt vil vere underordna og avhengig av to punkt. Vel eit av punkta og bruk tastatursnarvegen for å velje linja også.

Vel startobjekt

Tastatursnarvegar: Ctrl + J (MacOS: Cmd + J)
Dette menyvalet let deg velje alle objekt som det valde objektet er avhengig av.
Merk:
  • Du må velje eit underordna objekt før du bruker dette menyvalet.
  • Du kan lage dine eigne verktøy også. Startobjekt er grunnlaget for verktøyet, mens sluttobjekt er resultatet av verktøyet.
Døme: Ein sirkel er avhengig av eit sentrumspunkt. Vel sirkelen og bruk tastatursnarvegen for å velje punkta sirkelen er avhengig av.

Inverter utval

Tastatursnarvegar: Ctrl + I (MacOS: Cmd + I)
Opphever merking av valde objekt og motsatt.

Vis / skjul objekt

Tastatursnarvegar: Ctrl + G (MacOS: Cmd + G)
Endrar synligheiten til valde objekt.

Vis / skjul navn

Tastatursnarvegar: Ctrl + Shift + G
Viser eller skjuler namn for valde objekt i grafikkfeltet.

Tool Delete.gif Slett

Tastatursnarvegar: Delete (MacOS: Backspace)
Dette menyvalet slettar valde objekt, samt objekt som er avhengige av dei.
Merk: Du må velje objekta du vil slette først (til dømes l ved bruk av eit markeringsrektangel).
© 2021 International GeoGebra Institute