Punktliste Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Punktliste[ <Liste med to-element lister> ]
Lagar ei liste med punkt frå ei liste som inneheld lister med to element.
Døme: Punktliste[{{1, 2}, {3, 4}}] gjev {(1, 2), (3, 4)}.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Create List of Points.gif Lag liste med punkt i reknearket.
© 2021 International GeoGebra Institute