Polylinje Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Lagar ei polylinje ved at du vel minst tre punkt etter kvarandre som skal vere nodar på polylinja. For å avslutte trykkjer du på det første punktet. Lengda av polylinja vert vist i algebrafeltet. Dersom du held inne Alt medan du teiknar ei polylinje vil du få vinklar som er eit multiplum av 15°.

Merk: Sjå også kommandoen Polylinje.
© 2021 International GeoGebra Institute