Polylinje Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Polylinje[ <Liste med punkt L> ]
Lagar ei open polygonkjede (det vil seie ei samanhengande kjede av linjestykkar) som har første node i første punkt i L og siste node i siste punkt i L.
Polylinje[ <Punkt A>, ..., <Punkt P> ]
Lagar ei open polygonkjede (det vil seie ei samanhengande kjede av linjestykkar) som har første node i A og siste node i P.
Merk:


Merk: I GeoGebra 4.2 vil det verte mogleg å lage diskontinuerlege polygonkjeder.
Døme: Polylinje[A, B, (?, ?), C, D, E].
© 2021 International GeoGebra Institute