PlassNummer Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


PlassNummer[ <Objekt>, <Liste> ]
Finn den første plasseringa objektet har i lista.
Døme: PlassNummer[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}] gjev 3.
PlassNummer[ <Objekt>, <Liste>, <Tal a> ]
Gjer det same som kommandoen over, men starter søket ved elementet som har plassnummer a.
Døme:
  • PlassNummer[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}, 3] gjev 3.
  • PlassNummer[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}, 4] gjev 5.
  • PlassNummer[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}, 6] gjev udefinert.
PlassNummer[ <Tekst T1>, <Tekst T2> ]
Finn den første plasseringa av tekst T1 i tekst T2.
Døme: PlassNummer["Ge", "GeoGebra"] gjev 1.
PlassNummer[ <Tekst T1>, <Tekst T2>, <Tal a ]
Gjer det same som kommandoen over, men starter søket ved elementet som har plassnummer a.
Døme: PlassNummer["Ge", "GeoGebra", 2] gjev 4.
Merk: Dersom objektet eller teksten ikkje vert funne vert udefinert returnert .
© 2021 International GeoGebra Institute