Persentil Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Persentil[ <Liste med tal>, <Prosent p> ]
Gjev verdien som kuttar av dei første p prosenta av tala i lista når elementa er sortert i stigande rekkefølgje. Vi må ha 0 < p ≤ 1.
Døme:
Persentil[{1, 2, 3, 4}, 0.25] gjev 1.25.
Merk: Kommandoane Q1, Q3 og Persentil bruker forskjellige reglar og gjev difor ikkje alltid samsvarande resultat.
Døme:
Q1[{1, 2, 3, 4}] gjev 1.5.
Persentil[{1, 2, 3, 4}, 0.25] gjev 1.25.
Merk: Sjå også kommandoane Q1 og Q3.
© 2021 International GeoGebra Institute