Parabel Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Lagar ein parabel ved at du veljar eit punkt som skal vere parabelen sitt brennpunkt og ei linje som skal vere parabelen si styrelinje.

Merk: Sjå også kommandoen Parabel.
© 2021 International GeoGebra Institute