Overlapp Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Overlapp[ <Mangekant m1>, <Mangekant m2> ]
Gjev mangekanten definert av området der m1 og m2 overlappar. Den nye mangekanten vert eit avhengig objekt.
Merk:
  • Dersom dei to mangekantane ikkje overlappar vert udefinert returnert.
  • Dersom dei to mangekantane overlappar i to område vert det berre returnert ein ny mangekant for eit av områda.
Merk: Sjå også kommandoen Union.
© 2021 International GeoGebra Institute