OppdaterFiguren Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


OppdaterFiguren[ ]
Gjer opp att alle berekningar av objekt (tilfeldige tal vert regenerert).
Merk: Dette er det same som å bruke F9 eller Ctrl + R.
Merk: Dersom du ønsker å oppdatere visninga i grafikkfeltet (til dømes for å fjerne spor) kan du bruke Ctrl + F. Om du bruker to grafikkfelt veljer du kva for eit av dei som er aktivt ved kommandoane VelAktivtOppsett[1] eller VelAktivtOppsett[2].
© 2021 International GeoGebra Institute