Objekt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Objekt[ <Namn på objektet som tekst> ]
Gjev ein kopi av objektet som har det gjevne namnet. Resultatet vil alltid vere eit avhengig objekt.
Døme:
  • Dersom du har ei linje l vil Objekt["l"] gje ein kopi av linja.
  • Dersom punkta A1, A2, ... , A20 og glidaren n = 2 er definert, vil Objekt["A" + n] gje ein kopi av punktet A2.
Merk:
  • Namnet på objektet er ein tekst og må stå i hermeteikn " ".
  • Kommandoen kan ikkje verte brukt til å lage eigne verktøy.
  • Objektet det vert referert til må stå tidlegare i konstruksjonsprotokollen.
  • Sjå også kommandoen Namn som går motsatt veg.
© 2021 International GeoGebra Institute