NormalLinje Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


NormalLinje[ <Punkt P>, <Linje l> ]
Lagar ei linje gjennom P som står vinkelrett på linja l.
NormalLinje[ <Punkt P>, <Linjestykke AB> ]
Lagar ei linje gjennom P som står vinkelrett på (forlenginga av) linjestykket AB.
NormalLinje[ <Punkt P>, <Vektor u> ]
Lagar ei linje gjennom P som står vinkelrett på (forlenginga av) vektoren u.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Perpendicular Line.gif Normal linje.
© 2021 International GeoGebra Institute