Namn Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Namn[ <Objekt> ]
Gjev namnet til eit objekt som ein tekst i grafikkfeltet.
Merk:
  • Kommandoen fungerer berre riktig i dynamisk tekst for objekt som kan få nytt namn (slik at dei fungerer også etter at objekta vert gitt eit nytt namn).
  • Sjå også kommandoen Objekt som går motsatt veg.
© 2021 International GeoGebra Institute