Massesenter Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Massesenter[ <Liste med punkt>, <Liste med massar> ]
Finn punktet til massesenteret av punkta i lista når vekta til kvart punkt er gjeve av det samsvarande elementet i lista med massar. Massesenteret er det vekta snittet av posisjonen til punkta.
Døme:
Massesenter[{(2, 0), (0, 2), (-2, 0), (0, -2)}, {1, 1, 1, 1}] gjev punktet (0,0) som også er middelposisjonen sidan vekta til kvart punkt er lik.
Massesenter[{(2, 0), (0, 2), (-2, 0), (0, -2)}, {2, 1, 1, 1}] gjev punktet (0.4,0).
  • x-koordinaten til punktet vart funne slik \frac{1}{ 2+1+1+1 }\cdot(2\cdot2+1\cdot0+1\cdot(-2)+1\cdot0) = \frac{1}{ 5 }\cdot2 = 0.4
© 2021 International GeoGebra Institute