Manual

Frå GeoGebra Manual
(Omdirigert frå Manual:Hovudside)
Gå til: navigering, søk

Kva er GeoGebra?

GeoGebra er eit gratis dynamisk matematikkprogram til bruk i skulen. Programmet bind saman geometri, algebra og numeriske utrekningar og har vunne fleire internasjonale prisar. Programmet er utvikla av Markus Hohenwarter, med fleire. Denne manualen dekker den gjeldande versjonen (4.4), men GeoGebra er bakoverkompatibelt med nokre få unntak.

Installere GeoGebra

Installasjonsguiden vil hjelpe deg med installasjonen av GeoGebra på mange operativsystem.

Lage dynamiske konstruksjonar

Konstruksjonar i GeoGebra er samansett av matematiske objekt av ulike typar. Dei kan verte laga ved bruk av verktøy eller kommandoar. Opplæringssidene kan hjelpe deg i gong med dei første konstruksjonane dine.

Få taket på GeoGebra sitt brukargrensesnitt

Hovudvindauget er delt inn i ulike oppsett. Som standard er algebrafeltet på venstre side og grafikkfeltet på høgre. Over desse delane er det ei menylinje og ei verktøylinje. Navigasjonslinja vil visast i botn av grafikkfeltet dersom ho er valgt. Mange av funksjonane til GeoGebra kan takast i bruk ved hjelp av tastatursnarvegar. GeoGebra inneheld også tilgangsfunksjonar som til dømes virtuelt tastatur.

Publiser arbeidet ditt

Når konstruksjonen din er ferdig, kan du:

en:Manual no:Manual

© 2021 International GeoGebra Institute