Mangekant Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Vel minst tre punkt etter kvarandre som skal verte hjørne i mangekanten. Trykk so på det første punktet igjen for å lukke den. Arealet av mangekanten vert vist i algebrafeltet. Dersom du held inne Alt medan du teiknar ein mangekant vil du få vinklar som er eit multiplum av 15°.

Merk: Sjå også kommandoen Mangekant.
© 2021 International GeoGebra Institute