Mangekant Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Mangekant[ <Liste med punkt> ]
Lagar ein mangekant med punkta i lista som hjørner.
Mangekant[ <Punkt A>, <Punkt B>, <Punkt C>,... ]
Lagar ein mangekant der punkta A, B, C,... er hjørner.
Merk: Rekkefølgja punkta vert lista opp i har betydning i begge desse syntaksane. Linjestykka som definerer sidene i mangekanten vert trukke frå første punkt til andre punkt, frå andre punkt til tredje punkt, og så vidare.
Mangekant[ <Punkt A>, <Punkt B>, <Tal på hjørne n> ]
Lagar ein regulær mangekant med n hjørner der ei side er gjeve av linjestykket AB.
Merk: Sjå også verktøya Tool Polygon.gif Mangekant og Tool Regular Polygon.gif Regulær mangekant.
© 2021 International GeoGebra Institute