LikningForGeometriskStad Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


LikningForGeometriskStad[ <Geometrisk stad> ]
Finn likninga for den geometriske staden (lokusen) og teiknar grafen som ei implisitt kurve.
LikningForGeometriskStad[ <Geometrisk stad>, <Flyttbart punkt> ]
Finn likninga for den geometriske staden (lokusen) og teiknar grafen som ei implisitt kurve.
Merk:
  • Fungerer berre når den geometriseke staden er til dømes linjer, sirklar eller kjeglesnitt
  • Dersom den geometriske staden er for komplisert vil udefinert verte returnert
  • Berekninga vert utført ved bruk av Gröbner basisen, så det kan hende at det vil oppstå ekstra greiner på kurva som ikkje var på den opprinnelege geometriske staden
© 2021 International GeoGebra Institute