Lengde Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Lengde[ <Vektor> ]
Finn lengda til vektoren.
Lengde[ <Punkt> ]
Finn lengda frå origo til punktet.
Lengde[ <Liste> ]
Finn talet på element i lista.
Døme:
Lengde[{0,1,2}] gjev 3.
Lengde[ <Tekst> ]
Finn talet på teikn i teksten.
Døme:
Lengde["abcd!"] gjev 5.
Lengde[ <Geometrisk stad> ]
Finn talet på punkt som ein geometrisk stad (lokus) er definert av.
Bruk Omkrins[ <Geometrisk stad> ] for å finne lengda til den geometriske staden. Fleire detaljar finn du i artikkelen om kommandoen Første.
Lengde[ <Linjestykke> ]
Finn lengda til linjestykket.
Merk: I GeoGebra 4.2 kjem alle kommandoane over under kommandoen Lengde[ <Objekt> ].
Lengde[ <Funksjon>, <Tal x1>, <Tal x2> ]
Finn lengda til funksjonsgrafen i intervallet [x1, x2].
Døme:
Lengde[2x, 0, 1] gjev 2.24, som er omtrent lik \sqrt{5}.
Lengde[ <Funksjon>, <Startpunkt A>, <Sluttpunkt B> ]
Finn lengda til funksjonsgrafen mellom dei to punkta A og B.
Merk: Dersom dei gjevne punkta ikkje ligg på funksjonsgrafen, vert x-koordinatane deira brukt til å finne intervallet.
Lengde[ <Kurve>, <Tal t1>, <Tal t2> ]
Finn lengda av kurva mellom parameterverdiane t1 og t2.
Lengde[ <Kurve>, <Startpunkt A>, <Sluttpunkt B> ]
Finn lengda av kurva mellom dei to punkta A og B som ligg på kurva.
Merk:
Sjå også verktøyet Tool Distance.gif Avstand eller lengde.


CAS-delen

Lengde[ <Funksjon>, <Tal x1>, <Tal x2> ]
Finn lengda til funksjonsgrafen i intervallet [x1, x2].
Døme:
Lengde[2 x, 0, 1] gjev \sqrt{5}.
Lengde[ <Funksjon>, <Variabel a>, <Tal t1>, <Tal t2> ]
Finn lengda til funksjonsgrafen frå a = t1 til a = t2.
Døme:
Lengde[2 a, a, 0, 1] gjev \sqrt{5}.
© 2021 International GeoGebra Institute