Last opp til GeoGebra Tube

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk

Du kan laste opp ei fil til GeoGebra direkte frå GeoGebra på to måtar. Den første er å bruke Eksporter dialogboks for arbeidsark, den andre er å bruke Export.png Del... i Fil-menyen.

Merk: For å kunne laste opp til GeoGebra må du vere kobla på internett.

I det første steget vil GeoGebra forberede arbeidsark for opplasting. Etter det vil nettlesaren din verte opna og nettsida GeoGebra vil leie deg vidare i opplastinga.

Merk: Du kan når som helst stanse opplastinga ved å lukke nettlesarvindauget.
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
© 2021 International GeoGebra Institute