Løys Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Verktøyet kan kun verte brukt i CAS-delen.

Skriv inn likninga du vil løyse og vel verktøyet frå verktøylinja.

Verktøyet kan også verte brukt til å løyse eit sett med likningar. Skriv likningane i kvar si celle. Merk cellene og vel verktøyet. Du vil få løysinga for kvar variabel.

Merk: Sjå også kommandoen Løys.
© 2021 International GeoGebra Institute