Krummingssirkel Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Krummingssirkel[ <Punkt>, <Funksjon> ]
Finn krummingssirkelen til funksjonen i det gjevne punktet.
Krummingssirkel[ <Punkt>, <Kurve> ]
Finn krummingssirkelen til kurva i det gjevne punktet.
Merk: Sjå også kommandoane Krumming og Krummingsvektor.
© 2021 International GeoGebra Institute