Kovarians Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Kovarians[ <Liste med punkt> ]
Finn kovariansen mellom x- og y-koordinatane til punkta i lista.
Døme:
Kovarians[{(1, 1), (2, 3), (3, 7)}] gir 2, som er kovariansen mellom {1, 2, 3} og {1, 3, 7}.
Kovarians[ <Liste med tal x>, <Liste med tal y> ]
Finn kovariansen mellom elementa i dei to listene x og y.
Døme:
Kovarians[{1, 2, 3}, {1, 3, 7}] gjev 2, som er kovariansen mellom {1, 2, 3} og {1, 3, 7}.

CAS-delen

Kovarians[ <Liste med punkt> ]
Finn kovariansen mellom x- og y-koordinatane til punkta i lista. Lista kan også innehalde punkt med udefinerte koordinatar.
Døme:
Kovarians[{(1, a), (b, 3)}] gjev \frac{-ab+a+3b-3}{4}, som er kovariansen mellom {1, b} og {a, 3}.
Kovarians[ <Liste med tal x>, <Liste med tal y> ]
Finn kovariansen mellom elementa i dei to listene x og y. Listene kan også innehalde udefinerte variablar.
Døme:
Kovarians[{1, b}, {a, 3}] gjev \frac{-ab+a+3b-3}{4}, som er kovariansen mellom {1, b} og {a, 3}.
© 2021 International GeoGebra Institute