Kolonne Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Kolonne[ <Cellenamn> ]
Gjev kolonnenummeret, til cella i reknearket, som tekst i grafikkfeltet.
Døme: Kolonne[I8] gjev talet 9 sidan I8 er i den niande kolonnen i reknearket.
Merk: Sjå også kommandoane Rad og Kolonnenamn.
© 2020 International GeoGebra Institute