Kjedebrøk Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Kjedebrøk[ <Tal> ]
Finn kjedebrøken til det gjevne talet. Resultatet er eit LaTeX tekst objekt. Brøken vert berekna numerisk til ein presisjon på 10-8.
Døme: Kjedebrøk[5.45] gjev 5 + \frac{1}{ 2+ \frac{1}{4+ \frac{1}{ 1+ \frac{1}{ 1 } } } }
Kjedebrøk[ <Tal>, <Nivå> ]
Finn kjedebrøken for det gjevne talet. Talet på kvotientar er mindre eller lik Nivå, men vil aldri overskride talet på kvotientar som er nødvendig for å oppnå ein presisjon på 10-8.
Døme: Kjedebrøk[5.45, 3] gjev 5 + \frac{1}{ 2+ \frac{1}{4+ ... } }
Kjedebrøk[ <Tal>, <Nivå (valfri)>, <Kortform true|false> ]
Dei to første argumenta har same tyding som ovanfor.
  • Dersom Kortform = false vert resultatet gjeven som ovanfor
  • Dersom Kortform = true vil LaTeX tekst objektet innehalde ei liste med heiltalsdelen av kjedebrøken.
Døme:
  • Kjedebrøk[[5.45, true] gjev [5; 2, 4, 1, 1]
  • Kjedebrøk[[5.45, 3, true] gjev [5; 2, 4, ...]
© 2021 International GeoGebra Institute