Innsirkel Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Innsirkel[ <Punkt>, <Punkt>, <Punkt> ]
Gjev innsirkelen til trekanten definert av tre punkt.
Innsirkelen er den største sirkelen som kan verte innskreven i trekanten, altså tangerar sirkelen alle sidene.
© 2021 International GeoGebra Institute