ImplisittKurve Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ImplisittKurve[ <Liste med punkt> ]
Lagar den implisitte kurva gjennom punkta i lista. Lengda på lista må vere \frac{n(n+3)}2 for implisitte kurver av grad n.
ImplisittKurve[ <Uttrykk f(x, y)> ]
Lagar den implisitte kurva f(x, y) = 0. f(x, y) må vere eit polynom av x og y.
© 2020 International GeoGebra Institute