Identitetsmatrise Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Identitetsmatrise[ <Orden n> ]
Gjev identitetsmatrisa av orden n.
Døme:
Identitetsmatrise[3] gjev matrisa \begin{pmatrix} 1&0&0\\ 0&1&0\\ 0&0&1

\end{pmatrix}
.
Merk: Dersom A er ei kvadratisk matrise av orden n så vil A^0 gje same resultat som Identitetsmatrise[n].

CAS-delen

Identitetsmatrise[ <Orden n> ]
Gjev identitetsmatrisa av orden n.
Døme:
Identitetsmatrise[3] gjev matrisa \begin{pmatrix} 1&0&0\\ 0&1&0\\ 0&0&1

\end{pmatrix}
.
Merk: Dersom A er ei kvadratisk matrise av orden n så vil A^0 gje same resultat som Identitetsmatrise[n].
© 2021 International GeoGebra Institute