Hjørne Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Hjørne[ <Tal n> ]
Lagar eit punkt i et av hjørna til grafikkfeltet (n = 1, 2, 3, 4). Punktet vert ikkje synleg på skjermen. Dersom n = 5 vert punktet (b,h), der b og h er breidda og høgda til grafikkfeltet.
Merk: Kommandoen bruker Grafikkfelt 1 som standard sjølv om Grafikkfelt 2 er aktivt. Med Hjørne[ <Tall g>, <Tall n> ] kan du velje grafikkfelt, sjå kommandoen under.
Hjørne[ <Tal g>, <Tal n> ]
Gjer det same som Hjørne[ <Tal n> ], men du vel om du vil bruke grafikkfelt 1 eller 2 med g = 1 eller 2.
Hjørne[ <Bilde>, <Hjørnenummer> ];Hjørne[ <Tekst>, <Hjørnenummer> ]
Lagar eit punkt i hjørnet av bildet (n = 1, 2, 3, 4).
Hjørne[ <Tekst>, <Tall n> ]
Lagar eit punkt i hjørnet til teksten (n = 1, 2, 3, 4).
Merk: Nummereringa av hjørne startar nede til venstre og går mot klokka.
© 2021 International GeoGebra Institute