HistogramHøgre Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
HistogramHøgre[ <Liste med klassegrenser G>, <Liste med høgder H> ]
Gjer det same som Histogram[G, H]
HistogramHøgre[ <Liste med klassegrenser G>, <Liste med rådata D>, <Bruk tettleik>, <Tettleiksfaktor f> (valfri) ]
Gjer det same som Histogram[G, D, Bruk tettleik, f], bortsett frå at dersom ein verdi i lista fell saman med den høgre grensa på ein klasse så vil han verte talt i denne klassen og ikkje i den neste.
HistogramHøgre[ <Boolsk kumulativ>, <Liste med klassegrenser G>, <Liste med rådata D>, <Bruk tettleik>, <Tettleiksfaktor f> (valfri) ]
Gjer det same som Histogram[Boolsk kumulativ, G, D, Bruk tettleik, f], bortsett frå at dersom ein verdi i lista fell saman med den høgre grensa på ein klasse så vil han verte talt i denne klassen og ikkje i den neste.
Merk: Sjå også kommandoen Histogram.
© 2020 International GeoGebra Institute