Fyrstikkgraf Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Fyrstikkgraf[ <Liste med punkt> ]
Teiknar ein fyrstikkgraf for dei gjevne punkta. For kvart punkt vert ei vertikal linje teikna frå x-asksen til punktet.
Fyrstikkgraf[ <Liste med punkt>, <Boolsk Horisontal> ]
Teiknar ein fyrstikkgraf for dei gjevne punkta.
  • Dersom Horisontal = false vert ei vertikal linje teikna frå x-asksen til kvart punkt.
  • Dersom Horisontal = true vert ei horisontal linje teikna frå y-asksen til kvart punkt.
Fyrstikkgraf[ <Liste med x-koordinatar>, <Liste med y-koordinatar> ]
Teiknar ein fyrstikkgraf for dei to listene med koordinatar. For kvart punkt vert ei vertikal linje teikna frå x-asksen til punktet.
Fyrstikkgraf[ <Liste med x-koordinatar>, <Liste med y-koordinatar>, <Boolsk Horisontal> ]
Teiknar ein fyrstikkgraf for dei to listene med koordinatar.
  • Dersom Horisontal = false vert ei vertikal linje teikna frå x-asksen til kvart punkt.
  • Dersom Horisontal = true vert ei horisontal linje teikna frå y-asksen til kvart punkt.
© 2021 International GeoGebra Institute