Forhold Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Forhold[ <Objekt a>, <Objekt b> ]
Viser ein boks som gjev opplysninger om forholdet mellom objekta a og b.
Kommandoen gjev opplysning om:
  • to objekt er like
  • eit punkt befinn seg på ei linje eller eit kjeglesnitt
  • ei linje er tangent eller skjeringslinje til eit kjeglesnitt
Døme: Forhold[A,a] gjev opplysning om punktet "A" ligg på linjea "a".
Merk: Sjå også verktøyet Tool Relation between Two Objects.gif Forhold mellom to objekt.
© 2021 International GeoGebra Institute