ErKonsyklisk Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Varsel Varsel: Denne kommandoen er ikkje ferdig konstruert. Syntaksen og returnerte verdiar kan verte endra.


ErKonsyklisk[ <Punkt>, <Punkt>, <Punkt>, <Punkt> ]
Avgjer om punkta er konsykliske.
Normalt vil denne kommandoen finne svaret numerisk. Ved bruk av kommandoen Bevis er det imidlertid mogleg å gjere dette eksakt.
Døme:
ErKonsyklisk[(1, 2), (3, 4), (1, 4), (3, 2)] gjev true sidan punkta ligg på same sirkel.
Merk: Sjå også kommandoane ErKolineær, ErLike, ErParallell, ErSamanfallande og ErVinkelrett.
© 2021 International GeoGebra Institute