Endre verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Du kan lagre eigne verktøy slik at du kan bruke dei oppatt i andre GeoGebra konstruksjonar. I Verktøy-menyen vel du Menu Properties.png Endre verktøy for å opne denne dialogboksen. Vel det eigne verktøyet du vil lagre frå lista og trykk på Lagre som....

Merk: Eigne verktøy vert lagra som GGT-filer slik at dei kan verte skilt frå vanlege GeoGebra filer (GGB).

I denne dialogboksen kan du også slette eller endre verktøy. Dersom du vil endre eit verktøy vel du verktøyet og trykkar Opne. Det vert då opna eit nytt GeoGebra vindu. Startobjekta vert lista opp som frie objekt i algebrafeltet. Når du er ferdig med endringane kan du lagre ved å bruke Menu Create Tool.png Lag nytt verktøy i Verktøy-menyen. Behald det gamle namnet for å overskrive verktøyet. For å overskrive eit verktøy som allereie har vorte teke i bruk må start- og sluttobjekta ikkje verte endra.

© 2021 International GeoGebra Institute