Eksporter til LaTeX (PGF, PSTricks) og Asymptote

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Eksporter - Grafikkfelt som animert GIF...

Når en dynamisk konstruksjon avheng av ein glidar vil dette menypunktet gi deg moglegheit til å lagre grafikkfeltet som ei animert GIF-fil. Dra eit markeringsrektangel rundt den delen av konstruksjonen som du vil eksportere (eller endre storleiken på GeoGebra-vindauget), gå til Fil-menyen, Eksporter og Eksporter som animert GIF.... Ein dialogboks vert opna der du får velje glidar, setje tida mellom kvart bilde i animasjonen og velje om den skal gå som ein loop.

Eksporter - Grafikkfelt som PSTricks…

Tastatursnarvegar: Ctrl + Shift + T (MacOS: Cmd + Shift + T)

Dette menypunktet led deg lagre grafikkfeltet som ei PSTricks bildefil. Det er eit LaTeX bildeformat.

Eksporter - Grafikkfelt som PGF/TiKZ…

Dette menypunktet let deg lagre grafikkfeltet som ei PGF bildefil. Det er eit LaTeX bildeformat.

Eksporter - Grafikkfelt som asymptote…

Dette menypunktet let deg lagre grafikkfeltet som ei asymptote bildefil.

Begrensningar for desse eksporteringsfunksjonane

Foreløpig kan dei følgjande objekta ikkje verte eksportert til desse formata:

  • implisitte kurver
  • geometriske stadar (lokusar)
© 2021 International GeoGebra Institute