Dimensjon Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Dimensjon[ <Vektor> ]
Gjev dimensjonen til vektoren.
Døme:
Dimensjon[{1, 2, 0, -4, 3}] gjev 5.
Dimensjon[ <Matrise> ]
Gjev dimensjonen til matrisa.
Døme:
Dimension[{{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}}] gjev {3, 2}.

CAS-delen

Dimensjon[ <Vektor> ]
Gjev dimensjonen til vektoren. Kan også verte brukt når ein eller fleire av elementa i vektoren er udefinerte.
Døme:
Dimensjon[{a, 2, 0, -b, 3}] gjev 5.
Dimensjon[ <Matrise> ]
Gjev dimensjonen til matrisa. Kan også verte brukt når ein eller fleire av elementa i matrisa er udefinerte.
Døme:
Dimensjon[{{a, b}, {c, d}, {e, f}}] gjev {3, 2}.
© 2021 International GeoGebra Institute