BytUt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Denne kommandoen er tilgjengeleg berre i CAS-delen.


BytUt[ <Uttrykk>, <Frå>, <Til> ]
Byttar frå i uttrykket med til.
Døme:
BytUt[(3 m - 3)^2 - (m + 3)^2, m, a] gjev 8 a2 - 24 a.
BytUt[ <Uttrykk>, <Liste med endringar> ]
I uttrykket vert alle variablane i lista bytta ut med dei variablane eller tala som du vel for dei.
Døme:
BytUt[2x + 3y - z, {x=a, y=2, z=b}] gjev 2a - b + 6.
© 2021 International GeoGebra Institute