Avstand eller lengde Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Vel verktøyet frå verktøylinja. Ved å trykkje på to punkt, to linjer eller eit punkt og ei linje får du avstanden mellom dei som ein dynamisk tekst i grafikkfeltet.

På same måte kan du finne lengda (som dynamisk tekst) på eit linjestykke (eller eit intervall) og omkrinsen til ein sirkel, ein ellipse eller ein mangekant ved å trykkje på det aktuelle objektet.

Merk: Sjå også kommandoane Avstand og Lengde.
© 2021 International GeoGebra Institute