Avstand Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Avstand[ <Punkt A>, <Objekt O> ]
Gjev den kortaste avstanden mellom punktet A og objektet O. Objektet kan vere punkt, segment, linjer, kjeglesnitt, implisitte kurver og funksjonar. Dersom f er ein funksjon vil Avstand[A,f] returnere avstanden mellom A og (x(A),f(x(A))).
Avstand[ <Linje l>, <Linje m>]
Gjev avstanden mellom dei parallelle linjene l og m.
Merk: Avstanden mellom kryssende linjer er 0. Kommandoen er difor berre interessant for parallelle linjer.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Distance.gif Areal eller lengde.
© 2021 International GeoGebra Institute