Analyse av fleire variablar Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Vel dei aktuelle cellene eller to eller fleire kolonnar med data i reknearket og trykk på verktøyet Tool Multiple Varible Analysis.gif. Det vert då opna ein dialogboks (Datakjelde) der du kan endre på data og velje kva data representerar. Trykk på Analyser for å opne ein ny dialogboks (Dataanalyse) som lagar grafar og finn ein-variabel statistiske verdiar frå dataverdiane. Dialogboksen har to panel: eit statistikkpanel, og eit grafpanel.

Kva for grafar og statistiske verdiar som kan verte funne vil variere med dei dataverdiane du har brukt.

Når du held musepekaren mot toppen av grafpanelet vil den verte endra til ei hand. Du kan då trykkje ned og halde inne venstre musknapp og dra grafen over i grafikkfeltet.

Merk: Sjå også verktøyet Tool One Variable Analysis.gif Analyse av ein variabel.
© 2021 International GeoGebra Institute