ZProportie2Test Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

ZProportie2Test( <Steekproef_proportie 1>, <Steekproefomvang 1>, <Steekproef_proportie 2>, <Steekproefomvang 2>, <Staart> )
voert een test uit naar de verschillen tussen de twee populatieproporties. Staart heeft als mogelijke waarden "<", ">" , "≠". Deze bepalen de verschillende hypothesen al volgt:
"<" = verschil tussen de populatieproporties < 0
">" = verschil tussen de populatieproporties > 0
"≠" = verschil tussen de populatieproporties ≠ 0
Her resultaat is een lijst van de vorm {Waarschijnlijkheidswaarde, Z test}.
© 2021 International GeoGebra Institute